Privacy Policy

Laatst bijgewerkt op 09-dec-2022
Ingangsdatum 09-dec-2022

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van De Kiezel Kunststofvloeren, Walnootstraat 1, Zuid-Holland 2461DT, Nederland, e-mail: [email protected], telefoon: 0172 604 501 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://dekiezel.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht worden en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 1. Informatie die we verzamelen:

  Wij kunnen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

  1. Naam
  2. Email
  3. Telefoonnummer
  4. Adres
  5. Werk adres
  6. Bestaande vloer infrastructuur
 2. Hoe wij uw informatie gebruiken:

  Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  1. Verzameling van feedback van klanten
  2. Ondersteuning
  3. Beheer klantorder

  Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor wij toestemming geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

 3. Hoe wij uw informatie delen:

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

  1. Marketingbureaus (Altijd anoniem)
  2. Analytics
  3. Gegevensverzameling en -verwerking

  Wij eisen van deze derden dat zij de persoonsgegevens die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn doorgegeven en deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 4. Bewaring van uw informatie:

  Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor de informatie is verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 5. Uw rechten:

  Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die volgens de toepasselijke wetgeving relevant kunnen zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op [email protected]. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

  U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij voor marketingdoeleinden uitvoeren door ons te schrijven op [email protected].

  Als u ons niet toestaat de vereiste persoonsgegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

 6. Cookies.

  Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar onze Cookie Policy.

 7. Beveiliging:

  De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

 8. Links van derden & gebruik van uw informatie:

  Onze Dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 9. Beleid van derden op deze site

  Litespeed Cache
  Deze site maakt gebruik van caching om een snellere reactietijd en een betere gebruikerservaring mogelijk te maken. Caching slaat mogelijk een dubbele kopie op van elke webpagina die op deze site te zien is. Alle cachebestanden zijn tijdelijk en worden nooit door derden geraadpleegd, behalve als dat nodig is om technische ondersteuning te krijgen van de leverancier van de cacheplugin. Cachebestanden verlopen volgens een schema dat door de sitebeheerder is ingesteld, maar kunnen indien nodig gemakkelijk door de beheerder worden gewist voordat ze natuurlijk verlopen. Wij kunnen gebruik maken van QUIC.cloud diensten om uw gegevens tijdelijk te verwerken en te cachen. Zie https://quic.cloud/privacy-policy/ voor meer details.

  YouTube

  Onze website gebruikt plugins van YouTube, dat wordt beheerd door Google. De exploitant van de pagina’s is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
  Als u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Hier wordt de YouTube-server geïnformeerd over welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

  Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.
  YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) (f) DSGVO.

  Verdere informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van YouTube onder https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

  Google Web Fonts

  Voor een uniforme weergave van lettertypen gebruikt deze pagina webfonts van Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
  Hiervoor moet uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google weet dus dat onze webpagina via uw IP-adres is opgevraagd. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plugin. Dit vormt een gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 (1) (f) DSGVO.

  Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
  Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/.

 10. Grievance / Data Protection Officer:

  Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij De Kiezel Kunststofvloeren, Walnootstraat 1, e-mail: [email protected]. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.